Privacyverklaring Directievervoer Drenthe

Privacybescherming
We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Directievervoer Drenthe. We zijn ook wettelijk verplicht
jou privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je
onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we deze opslaan en hoe je deze
kan laten wijzigen, inkijken of verwijderen. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van
Directievervoer Drenthe. Je dient je ervan bewust te zijn dat Directievervoer Drenthe niet verantwoordelijk is voor
het privacy beleid van andere sites en bronnen waar we naar verwijzen. Door gebruik te maken van
deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Directievervoer Drenthe respecteert de privacy
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons
verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt

Directievervoer Drenthe  wil haar diensten zo goed mogelijk uitvoeren.
Daarom zullen we persoonsgegevens over jou verwerken (mits jij hier schriftelijke toestemming voor
hebt gegeven).

Hoe lang bewaart Directievervoer Drenthe gegevens

Directievervoer Drenthe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren. Tot je aangeeft niet meer van onze diensten gebruik te willen maken.

Delen met anderen
Directievervoer Drenthe  verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen we je om je NAW-gegevens + emailadres in te
vullen. Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief te versturen. De gegevens worden
opgeslagen op de servers van de e-mailservice. Wij combineren deze gegevens met gegevens op
basis van jouw klikgedrag in de e-mails.

Foto’s maken
Wij zullen uitsluitend foto’s en/of filmpjes publiceren op facebook, Instagram, website mits jij daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Beveiliging website

We zullen er al het mogelijke aan doen dat we onze software up-to-date en veilig houden door updates van de software en dat alle gegevens die je met onze website uitwisselt, via HTTPS verlopen.

Websitebezoek in kaart brengen

Op de website van Directievervoer Drenthe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser
mee stuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Directievervoer Drenthe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Google Analytics
Directievervoer Drenthe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Directievervoer Drenthe bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jou
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van
Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt. Om rapporten over de website aan Directievervoer Drenthe  te kunnen verstrekken en om
haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Directievervoer Drenthe heeft hier geen
invloed op. Directievervoer Drenthe heeft Google geen toestemming gegeven om via Directievervoer Drenthe
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen
Directievervoer Drenthe neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Directievervoer Drenthe maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde Directievervoer Drenthe
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@directievervoerdrenthe.nl

Vragen of klachten
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy
beleid, kun je contact met ons opnemen:

Directievervoer Drenthe
Stedehof 58
9408 HG Assen
06- 29056048
info@directievervoerdrenthe.nl
KvK 61859729

Aanpassen Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de
Privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te
bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonsgegevens
gebruiken.